Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người chơi và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật dữ liệu của người chơi.

i9bet sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của người chơi cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi được yêu cầu bởi phán quyết của Tòa án Quốc tế.

Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cần thiết của người chơi cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản, các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm thông qua trang web của chúng tôi để hoàn thành các yêu cầu thanh toán.

Tất cả thông tin do người chơi của chúng tôi cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn (Chuẩn mã hóa dữ liệu SSL 128 bit) và được lưu trữ trong môi trường bí mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.

Tất cả dữ liệu bên trong và bên ngoài sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt và được giám sát chặt chẽ. i9bet và các đối tác của chúng tôi luôn thông báo cho người chơi về các chương trình khuyến mãi của chúng tôi mà họ có thể quan tâm qua email.

Ngoài ra, Mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi là không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người chơi cho bên thứ ba. Không ai được phép phân phối, sửa đổi, sao chép, phát hành lại, sử dụng nội dung i9bet hoặc sao chép máy chủ của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của i9bet.