Chi tiết các số trong bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề từ 00 đến 99 gồm những cặp số nào? Hãy cùng Admin I9BET tìm hiểu những thông tin này trong bài viết dưới đây của i9bet nhé.

Bộ đề từ 00 đến 99 là gì?

Chi tiết các số trong bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề từ 00 đến 99 là bộ số lô có 2 số ghép lại với nhau tạo thành một cặp số từ 00 đến 99. Các chuyên gia lô đề online sẽ thống kê toàn bộ các cặp số lô đề. Từ đó mà bạn có thể xác định và lựa chọn những bộ số lô đề mà mình thích để tham gia đánh. Ngoài ra, việc thống kê bộ số lô đề còn có thể cung cấp cho bạn những cặp số có thể chơi cả tháng, cả năm.

Bộ đề từ 00 đến 99 gồm những con số nào.

Tổng số lượng các cặp số từ 00 đến 99 là 100 số. Và đương nhiên mỗi một bộ số đều có những con số khác nhau cũng như là những thể loại khác nhau. Việc đưa ra những cặp đó để bạn có thể soi cầu chính xác là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì, từ 100 con số này, bạn có thể tạo ra rất nhiều cặp số. Trong đó có một vài cặp số tốt có thể áp dụng soi cầu.

Sau đây là một số bộ số lô đề có hiệu quả chính xác, xác suất thắng cao mà bạn có thể tham khảo. Cụ thể là:

 • Bộ đề 01 gồm các cặp số như: 01, 10, 08, 80, 41, 14, 26, 62
 • Bộ đề 02 gồm các cặp số như: 02, 20, 05, 50, 72, 27, 77, 77
 • Bộ đề 03 gồm các cặp số như: 03, 30, 04, 40, 63, 36, 51, 15
 • Bộ đề 04 gồm các cặp số như: 04, 40, 02, 20, 84, 48, 99, 99
 • Bộ đề 12 gồm các cặp số như: 12, 21, 45, 54, 76, 67, 42, 24
 • Bộ đề 13 gồm các cặp số như: 13, 31, 15, 51, 78, 87, 91, 19
 • Bộ đề 14 gồm các cặp số như: 14, 41, 36, 63, 65, 56, 20, 02
 • Bộ 23 gồm các cặp số như: 23, 32, 48, 84, 39, 93, 83, 38
 • Bộ đề 24 gồm các cặp số như: 24, 42, 37, 73, 85, 58, 28, 82
 • Bộ đề 34 gồm các cặp số như: 34, 43, 66, 66, 53, 35, 70, 07

>>> Xem thêm: Tịch số đề và ý nghĩa của các con số từ 00 – 99 trong lô đề

Chi tiết bộ đề từ 00 đến 99 tại i9bet

Dưới đây là các cặp số chi tiết trong bộ đề từ 00 đến 99 mà bạn có thể tham khảo.

Bộ 00 gồm các cặp số: 00, 05, 50, 55

Bộ 01 gồm các cặp số: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65

Bộ 02 gồm các cặp số: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75

Bộ 03 gồm các cặp số: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85

Bộ 04 gồm các cặp số: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95

Bộ 05 gồm các cặp số: 05, 50, 00, 55

Bộ 06 gồm các cặp số: 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15

Bộ 07 gồm các cặp số: 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25

Bộ 08 gồm các cặp số: 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35

Bộ 09 gồm các cặp số: 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45

Bộ 10 gồm các cặp số: 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56

Bộ 11 gồm các cặp số: 11, 16, 61, 66

Bộ 12 gồm các cặp số: 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76

Bộ 13 gồm các cặp số: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86

Bộ 14 gồm các cặp số: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96

Bộ 15 gồm các cặp số: 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06

Bộ 16 gồm các cặp số: 16, 61, 11, 66

Bộ 17 gồm các cặp số: 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26

Bộ 18 gồm các cặp số: 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36

Bộ 19 gồm các cặp số: 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46

Bộ 20 gồm các cặp số: 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57

Bộ 21 gồm các cặp số: 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67

Bộ 22 gồm các cặp số: 22, 27, 72, 77

Bộ 23 gồm các cặp số: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87

Bộ 24 gồm các cặp số: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97

Bộ 25 gồm các cặp số: 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07

Bộ 26 gồm các cặp số: 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17

Bộ 27 gồm các cặp số: 27, 72, 22, 77

Bộ 28 gồm các cặp số: 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37

Bộ 29 gồm các cặp số: 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47

Bộ 30 gồm các cặp số: 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58

Bộ 31 gồm các cặp số: 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68

Bộ 32 gồm các cặp số: 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78

Bộ 33 gồm các cặp số: 33, 38, 83, 88

Bộ 34 gồm các cặp số: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98

Bộ 35 gồm các cặp số: 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08

Bộ 36 gồm các cặp số: 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18

Bộ 37 gồm các cặp số: 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28

Bộ 38 gồm các cặp số: 38, 83, 33, 88

Bộ 39 gồm các cặp số: 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48

Bộ 40 gồm các cặp số: 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59

Bộ 41 gồm các cặp số: 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69

Bộ 42 gồm các cặp số: 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79

Bộ 43 gồm các cặp số: 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89

Bộ 44 gồm các cặp số: 44, 49, 94, 99

Bộ 45 gồm các cặp số: 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09

Bộ 46 gồm các cặp số: 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19

Bộ 47 gồm các cặp số: 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29

Bộ 48 gồm các cặp số: 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39

Bộ 49 gồm các cặp số: 49, 94, 44, 99

Bộ 50 gồm các cặp số: 50, 05, 55, 00

Bộ 51 gồm các cặp số: 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60

Bộ 52 gồm các cặp số: 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70

Bộ 53 gồm các cặp số: 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80

Bộ 54 gồm các cặp số: 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90

Bộ 55 gồm các cặp số: 55, 50, 05, 00

Bộ 56 gồm các cặp số: 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10

Bộ 57 gồm các cặp số: 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20

Bộ 58 gồm các cặp số: 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30

Bộ 59 gồm các cặp số: 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40

Bộ 60 gồm các cặp số: 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51

Bộ 61 gồm các cặp số: 61, 16, 66, 11

Bộ 62 gồm các cặp số: 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71

Bộ 63 gồm các cặp số: 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81

Bộ 64 gồm các cặp số: 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91

Bộ 65 gồm các cặp số: 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01

Bộ 66 gồm các cặp số: 66, 61, 16, 11

Bộ 67 gồm các cặp số: 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21

Bộ 68 gồm các cặp số: 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31

Bộ 69 gồm các cặp số: 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41

Bộ 70 gồm các cặp số: 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52

Bộ 71 gồm các cặp số: 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62

Bộ 72 gồm các cặp số: 72, 27, 77, 22

Bộ 73 gồm các cặp số: 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82

Bộ 74 gồm các cặp số: 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92

Bộ 75 gồm các cặp số: 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20,02

Bộ 76 gồm các cặp số: 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12

Bộ 77 gồm các cặp số: 77, 72, 27, 22

Bộ 78 gồm các cặp số: 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32

Bộ 79 gồm các cặp số: 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42

Bộ 80 gồm các cặp số: 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53

Bộ 81 gồm các cặp số: 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63

Bộ 82 gồm các cặp số: 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73

Bộ 83 gồm các cặp số: 83, 38, 88, 33

Bộ 84 gồm các cặp số: 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93

Bộ 85 gồm các cặp số: 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03

Bộ 86 gồm các cặp số: 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13

Bộ 87 gồm các cặp số: 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23

Bộ 88 gồm các cặp số: 88, 83, 38, 33

Bộ 89 gồm các cặp số: 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43

Bộ 90 gồm các cặp số: 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54

Bộ 91 gồm các cặp số: 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64

Bộ 92 gồm các cặp số: 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74

Bộ 93 gồm các cặp số: 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84

Bộ 94 gồm các cặp số: 94, 49, 99, 44

Bộ 95 gồm các cặp số: 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04

Bộ 96 gồm các cặp số: 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14

Bộ 97 gồm các cặp số: 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24

Bộ 98 gồm các cặp số: 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34

Bộ 99 gồm các cặp số: 99, 94, 49, 44

Các bộ đề khác ngoài bộ đề từ 00 đến 99

Bên cạnh bộ đề từ 00 đến 99 thì còn có các bộ đề số lô khác như:

Chi tiết các số trong bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề kép lệch

Trong những cách soi bóng lô đề thì bên cạnh bộ đề từ 00 đến 99 còn có bộ đề kép lệch. Hình thức của bộ đề này là thống kê những cặp số soi bóng với nhau. Chẳng hạn như: 1 soi bóng với với 1, 2 soi bóng 3, 3 soi bóng 4, 4 soi bóng với 5, 5 soi bóng với 0. Khi bạn biết được những số nào đối bóng với nhau rồi thì có thể ghép các cặp số đó lại với nhau.

 • Bộ 00 bao gồm các cặp số: 00, 22, 20, 02
 • Bộ 11 bao gồm các cặp số: 11, 55, 15, 51
 • Bộ 22 bao gồm các cặp số: 22, 78, 87, 82
 • Bộ 33 bao gồm các cặp số: 33, 77, 86, 68
 • Bộ 44 bao gồm các cặp số: 44, 66, 90, 09

Bộ số 01

Một bộ đề khác với bộ đề từ 00 đến 99 đó chính là bộ số đề 01. Với bộ số này thì bạn có thể soi bóng những con số lại với nhau. Thông thường thì sẽ có 4 con số soi bóng với nhau là: 1, 7, 5, 0 ghép lại với nhau thì chúng ta sẽ được các cặp số lô đề là 01, 10, 08, 80, 61, 16, 78, 87

Bộ số 05

Tương tự với bộ số 01 là bộ số 05. Với bộ số này thì người chơi sẽ soi các số như: 0, 7 , 5 , 3. Sau khi ghép các số này lại với nhau thì sẽ ra các cặp số là: 04, 40, 75, 57, 53, 35, 37, 73

Bộ đề 8 con

Chi tiết các số trong bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề 8 con là bộ quá quen thuộc đối với những ai thường chơi xổ số kiến thiết miền Bắc. Thông thường thì bộ đề này chỉ có ý nghĩa phát lộc, phát tài, nhưng để tham gia soi cầu thì có thể đem lại xác suất thắng cao.

Bộ số âm

Bộ số âm nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thực chất bộ số này có nghĩa là soi bóng âm dương trong lô đề

Bộ số chia hết cho 3

Ngoài bộ đề từ 00 đến 99 thì chúng ta còn có bộ số chia hết cho 3. Đây được xem là bộ số dài nhất trong tất cả các bộ số phía trên. Vậy từ bộ đề 00 đến 99 thì có bao nhiêu số chia hết cho 3. Đáp án lá các số: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

Bộ số đề nuôi

Bộ số tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn bên cạnh bộ đề từ 00 đến 99 đó chính là bộ số đề nuôi. Nói dễ hiểu thì đây là những số đề mà bạn nuôi trong 1 tuần. Những ai đã từng chơi lô đề thì đã quá quen thuộc với thuật ngữ này rồi phải không nào. Bộ đề này còn kết hợp với một số phương pháp soi cầu khác như soi cầu theo tổng, soi theo đầu đuôi,… Từ đó có thể giúp bạn biết được rằng đâu là cặp số bạn nên nuôi và ra trong tuần đó.

Bộ số đẹp nhất.

Trong bộ đề từ 00 đến 99 thì bộ số đề đẹp nhất không phải là bộ số đề chuẩn xác 100%. Mà bộ đẹp nhất còn dựa vào nhiều yếu tố khác nhau như ngày giờ, phong thủy. Lúc này người chơi sẽ có những nhận định riêng của mình xem đâu là một số đẹp. Chính vì thế, với mỗi người khác nhau thì sẽ nhận định một số đẹp khác nhau.

Bài viết trên đây chúng tôi đã cung cấp cho các bạn tất cả những thông tin về bộ đề từ 00 đến 99. Hy vọng rằng với những bộ số đề mà chúng tôi đã gợi ý trên thì sẽ giúp ích được cho mọi người trong quá trình soi cầu và đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *